Christian d. 5.: Offentlig kundgørelse vedr. Skåne og frihed fra svenskerne (1676)

[Sverige har brudt Roskildetraktatens bestemmelser om, at indbyggerne skulle forblive ved deres sædvanlige] ret og love, gamle rettigheder, friheder og privilegier [hvorfor] kron Sverige har krænket og overtrådt de pagter, formedelst hvilke forbesagte provinser til den er blevne afstandne, og således selv opløst og sønderrevet det bånd, hvormed indbyggerne ellers kunne være samme krone til forbundne.

[Alle må deltage i kampen for] deres egen frelse og velstand søge at befordre, hvilken de aldrig aldrig kunne håbe at erlange, førend de af svenskens hænder forløst og med kron Danmark såsom lemmerne med legemet igen forenet vorder. [Så vil undersåtterne i kongen finde] en mild regent og en landsens fader.

 

Her efter Sthen Jacobsens Den Nordiske Kriigs Krønicke (udg. M. Weibull/Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. Kbh. 1972) s. 39. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg