Fordrevne skånske friskytter - tro mod konge og fædreland - anmoder om kongelig bistand (1679)

Formedelst vores skyldige troskab imod vores arvekonge og herre så og vores kære fæderneland er bleven til vidunder, landflygtige folk. Ingen vil huse eller vederkvæge os, ilde bortrømt fra vores koner, børn, slægt, boliger og formue, som nu lever for vores skyld i største elendighed, ja en del af dem gribes og tyranniske vis mere end elendig bortrettes. Alt dette have vi lidt og levet i den forhåbning, vi kunne igen frelses af svenskens åg og i tiden af nåde vinde belønning hos vores allernådigste konge. [Dat. 1679]

 

Brev fra snaphanelederne Aage Monsen Herløv. Efter: Anders Hedwall: Skånska Friskyttechefer 1676-1679 s.7. Venligst indsendt af Adam Wagner.

vidunder: genstand for spot


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg