Kongelig fuldmagt til skånske friskytter - Tro danske undersåtter kan forfølge svensksindede (1677)

Eftersom imod forhåbning formenes, at nogle indvånere udi Skåne sig skal understå deres naboer og herredsmænd, som sig os tro bevist haver og endnu beviser, hos de svenske at angive og dem derfor stor skade og fortræd at påføre, da giver vi nærværende Jens Jensen i Stoheby udi Landskrone len boende og Simon Andersen [Simon Snaphane] af Vester Vramb udi i Christianstads len hermed fuldmagt og befaling, at de med deres medfølger og tro danske undersåtters hjælp skulle og må forfølge alle svenske indfødte eller betjente og svensk gesindte undersåtter i Skåne, som deres næste og os tro værende bønder og indbyggere søger i så måde at forråde og at fordærve, hvilke de have at nedlægge og med dem som fjendens tilhængere at forfare.

- Givet København d. 20 febr. 1677

 

Efter: Anders Hedwall, Skånska Friskyttechefer 1676-79, s.17 Venligst indsendt af Adam Wagner

understå: forråde


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg