Henrik Gerner: Om ansættelse af fremmede imod fædrelandets vel (1662)

[...] Det er vel lyst at høre tale om fremmede nationer og vide deres tilstand, men at gøre dem til sine herrer er ej rådeligt; thi de tjener for beneficiis og penge, men ikke for fædernelandets velfærd.

 

Fra De Wiisis Politica practio-sacra, Kbh. 1662 s.39. Genoptr. hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff. Læs mere om Henrik Gerner >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg