Henrik Gerner: Om besættelse af embedsposter forbeholdt danske (1678-79)

[Embeder bør være forbeholdt danske eller danskkyndige] Thi hvordan skulle de kunne betjene enten høje eller nedrige embeder, som hverken forstår vort sprog, langt mindre vor lov?

 

Af fortalen til Dansk retskrivningslære / Ortographia Danica, 1678-79. Læs mere om Henrik Gerner >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg