Grams Herreds tingbog om dansk-tysk konflikt (1667)

Haver idag [9. feb. 1667] Jens Diderichsen i Sønderballe og Thomas Jepsen i Hopterup, som beklagede af Johan Keyser i Hopterup, på deres egne og med-konsorters vegne dem erklæret imod ham, at de ikke forstår den tyske sag, Johan Kaysers fuldmægtige proponerer imod dem, ikke heller de 8te mænd. Mens erbyder dem, der han forskaffer sig en dansk forsvarer (og) stiller dem borgen til sagens [...] ville de gerne svare ham.

[erklæring af modpartens tyske sagfører:]

Johan Ernst Arnholdt, Johan Keysers advokat, siger for retten, at han aldrig havde været for nogen ret, som han var så uhøflig bemødt af dem som der på tinget.

[Herredsfogeden, gårdmand Jep Andersen i Bæk svarer:]

Herredsfogeden svarede, at ham som sagde, at han [herredsfogeden] haver gjort uret eller imod lov og ret, den skulle sige det som en skælm.


Efter Gudmund Schüttes Sønderjylland kalder, 3. udgave s..89-90, København 1943 og Sønderjyske Aarbøger 1943, s. 144. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg