Poul Helgesen: Fortale til En kristen fyrstes undervisning - tro og kærlighed til konge og fædreland (1522)

Thi sagde mit sind mig, at jeg ingen ting kunne gøre bedre for den tro og kærlighed, jeg var min konge og mit fædreneland pligtigt, end at udsætte samme bog på dansk [...] Somme skænker Eders Nåde guld og dyre stene, og somme tjener i krig og orlov, men min formue er ikke større, end hun [den] kan føje blæk og papir afstedkomme, dog håbes mig det af ikke mindre kærlighed, end mange vove hals og liv for Eders Nåde.

 

Fra Skrifter af Paulus Helie, ved P. Severinsen, 1932

thi: derfor

udsætte: oversætte

formue: evne

føje: en smule


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg