Poul Helgesen: Formaning om enighed i landet under "Grevens fejde" - Vi er danske folk, ét kød og blod, og i mange stykker af ens sæder og vilkår (1534)

[...] Thi er det os rådeligt, at vi også gør, og helst fordi, at vi til enighed påmindes af så mange enighedsvilkår. Vi har én Gud og én herre, én frelser og et hof, én kirke, det er et almyndigt kristent samfund, én dåb, én ånd, ét alterens sakramente, én salighedslærdom, ét penitens sakramente, som er kraftigt af Kristi eneste død og pine, på det at vi skulle alle være af ét sind, ét hjerte, én tro og én mening.

Kunne vi ikke røres til enighed af disse enighedsvilkår og af én kristen kærlighed, da lader naturens bånd røre os dertil. Vi er danske folk, ét kød og blod, og i mange stykker af ens sæder og vilkår; dersom vi ikke snarligt gør ét, men herefter bide og slide hverandre som vi begyndt har, da er det befrygtendes som Paulus siger, at vi med tiden af hverandre også fortæres og tilintetgøres, hvilket os alle fravender den mægtige, evige og gode Gud, som råder og regerer alting nu altid og evindeligt - Amen.

 

Af Een kortt Underwiisning til een Christelig Foreening och Forligilse, 1534 - Paulus Helle Skrifter, udg. M. Kristensen 1935, bnd. V s. 321f. Jvf. A. Wittendorff - anmeldelse af Dansk identitetshistorie, Kbh. 1991 v. O. Feldbæk (red.) i Fortid og Nutid, 1992 hft. 2 s.123

penitens: pønitens, anger, bod


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg