Arild Huitfeldt: Om Niels Ebbesen - forsvarer af det almindelige bedste og sit fædreland (1603)

Det hænde sig på samme tid, at en fornem herremand ved navn Niels Ebbesøn af Nørreriis understod sig en mandlig gerning, og tænkte på en gang for alle at gøre ende på krigen, og hellere vove sit liv derover, end se hans fæderneland så ofte forhærges […] En mærkelig gerning gjort af Niels Ebbesøn, som ville sætte sit liv udi fare for det almindelige bedste skyld og hans fæderneland, dog hans vederpart skælder det for forræderi. Men de skulle bedre forvaret og med god vagt forsørget deres herre, end de gjorde. Dolus an virtus, quis ab hoste requirit, at en omkommer sin afsagte uven er lige meget, han bruger der magt, list eller lempe til. Den holstenske krønike formår, at Niels Ebbesen skal have tjent ham, og at Niels Ebbesen siden for Skanderborg skal være pågrebet og som en forræder lagt på stejle. Vore annales holde ham år 1342 at være slagen for Lundenæs, det er Maneberg, hvor han ville formene de holster at bygge et fæste, ikke at have tjent eller svoret greven anderledes end som andre adelen udi Jylland, den gerning ikke at være forrædeligen sket, thi den er skedt udi en åbenbar krig, han agtede at besøge landet med.

 

Danmarks Riges Krønike, Kvartudg. III, 1603 417-19.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg