Arild Huitfeldt: Om kong Hans' danske sædvaner (1650-52)

[Kong Hans drak] mesten dansk øl og åd gerne gammelmad efter dansk vis [ligesom han havde] en dansk kårde ved siden; thi sådanne sværd, efter gammel dansk vis, gik han altid med, og holdt sig altid gerne, både med klæder og værge, efter god, gammel, tarvelig, dansk sædvane.

 

Fra Arild Huitfelds Danmarks Riges Krønike 1650-52. Her efter Vilhelm la Cour: Fædrelandet. Grundtræk af Danskhedsfølelsens Vækst. København 1913. s. 48. Venligst indsendt af Arild Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg