Søren Povelsen Gotlænder Judichær: Klagedigt over den svenske besættelse af landet - Ak du ædle danske land (1659)

Pindarisk ode. Blev gjort da den svenske armé var i vores lande, Anno 1658 og 1659

STROFE:
Ak ak du ædle danske land
du højt af Gud har været
til denne tid til land og vand
begavet og foræret:
Thi Gud bevared dig så vel
til disse stund´ og dage
at du kan sige med godt skel
jeg vidst´ af ingen plage
end og der Mars rumorde fast
i andre lande og riger
dog sad du da med ro og rast
som blomm´ i ægget ligger:
Thi du til himmelen var ret
for andre lande ophøjet
igen du er nu vorden slet
til jorden trykt og bøjet.

ANTISTROFE:
Da du Guds gunst ej agtede
og ham for sine gaver
ej takkede som burd´ at ske
men ham fortørnet haver,
da har og Herren dig besøgt
med blodig krig og fejde
og daglig har din sorg forøgt
foruden fred og lejde:
Så vi Gud bedret høre må
de tordnende karttouer
ildspyende musketter så
her skælver høj´ og skove
hver mand og kvind´ udplyndret er
og jages ud som hunde
udskattes ilde ja desværr´
slås pines alle stunde.

EPODOS
Ak Gud forbarme dig
vil du med denne krig
os endnu længer plage
da må vi plat forsage:
Tænk på din miskundhed
og vær ej længer vred
meddel os gunst og nåde
og tugt os dog med måde:
Stik ind dit blodigt sværd
før alle få ufærd;
Og giv os ro og lise
så ville vi dig prise
og takk´ enhver for sig
af hjertet inderlig
de høje med de ringe
lov skulle lade klinge
ja all´ i dette land
dreng pige kvind´ og mand
vi vill´ os dig ære
herefter bedr´ adbære.

 

Af Prosodia Danica (udg. 1671) s.497-99 (DM II.313-14). Læs mere om Søren Povelsen Gotlænder Judichær >

begavet: velsignet med gaver

foræret: æret

med godt skel: med god grund

Mars: krigsguden, krigen

rumorde: larmede

fast: meget

bedret: bedre det

karttouer: kanoner

udskattes: pines ved skat

plat: helt

adbære: bære sig ad


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg