Søren Povelsen Gotlænder Judichær: Om agtelse for modersmålet og om at kunne kalde sig dansk (1668)

Hvo sit eget modersmål ikke højt agter, han burde med rådne æg af hans fæderneland ad udjages, og aldrig burde så værdig at agtes, at han en dansk skulle kaldes. [...] Thi vi er jo alle af naturen dertil forpligtede, at vi skulle vort eget modersmål ære og højt agte, som andre nationer ved deres gøre og gjort haver.

 

Fra Prosodia Danica, 1671 (forord 1668), optrykt i Arthur Arnholtz og Erik Dal (udg.): "Danske metrikere" II, København 1954, s. 83 og hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff. Læs mere om Søren Povelsen Gotlænder Judichær >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg