Thomas Kingo: Hyldestdigt til Peter Griffenfeld - Du, vor Danmarks ros (1673)

[…]

Så du, vor Danmarks ros, vor tids sirat og ære,
høj-ædle Griffenfeld, hvad du har om at bære
af himlen i dit sind, det aldrig hvile får,
men daglig op på dyds og æres trapper går.
Hvad troskab nogen kan i danske hjerter finde,
hvad visdom nogen kan af bedste hjerner spinde,
hvad flittighed man kan udfordre af nogens hånd,
det alt hos dig er knyt i lænke-knude og bånd.

[…]

Den hvide elefant han dine skuldre omspænder,
og gylden stjerne dig på brystet daglig brænder
til minde, at du ej for byrden knæle må,
men altid stjernelys mod alle skyer stå.
Til lykke tusindfold! Gud styrke dig og give,
at du mod alle stød må stærk og stadig blive!
Gud give det dit navn til verdens sidste år
en evig stjerne på vor danske himmel får.

 

Af Kongelig nådes nye æres-minde til den højædle og velbårne hr. Peter Griffenfeld, herre til Griffenfelds gård, ridder af Dannebroge, gehejme-råd….etc., 1673 lin. 25-32, 37-44. Læs mere om Thomas Kingo >

sirat: pryd

har om at bære: besidder

gylden stjerne: ordenstegnet for hvid ridder, dvs, af Dannebrog


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg