Thomas Kingo: Til Christian d.5 om salmer på dansk og den danske ånd (1674)

Må det behage Eders Kongl. Majest. som tilforne i så stor nåde haver optaged nogle få af mine forrige rim-skrifter, at vende fremdeles et nådigt øje til dette mit ringe arbejde, skal jeg derved opægges at anvende al mulig flid, til ikke alene den anden part, men og flere af mit synge-kor at forfærdige; så vi her i Danmark, såvel som de tyske og andre landsfolk (af hvilke vi hverken have behov at låne, eller udi rime - kunsten det ringeste at eftergive) kunne have salmer og sange, til gudfrygtigheds daglige øvelser, som ikke er taget og udlånt af deres: thi de danskes ånd er dog ikke så fattig og forknyt, at den jo kan stige ligeså højt mod himmelen som andres, alligevel at den ikke bliver ført på fremmede og udenlandske vinger...

 

Af Aandelige Siunge-koors, første del. 1674. Læs mere om Thomas Kingo >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg