Jørgen Mohr: Om indfødtes kærlighed til fædrelandet og sproget (1672)

Den indfødte kærlighed, som et menneske haver til sit fæderneland, lader sig ikke letteligen forglemme, men tragter altid det samme sin tjeneste at bete, være sig på hvad måde det ske kan, og synderlig med det som man enten bedst forstår eller og bedst ynder. Haver derfor ingenlunde kunnet efterlade [... dette lille værk] udi vores danske fæderne sprog at forfærdige [...] hvilket [jeg] ikke formoder af nogen på denne manér udi noget tungemål til lyset at være fremkommet.

 

Dedikation af videnskabelig afhandlimg. Fortale til Euclides Danicus, Amsterdam 1672. Genoptr. hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff

efterlade: undlade


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg