Christiern Pedersen: Om rygter blandt danskere om Niels Ebbesens død (omkr. 1515)

Siden rømmede de tyske tilbage igen med skamme, som næppelig undkomme med livet. Der blev og mange slagen af dem siden på vejen, hvor de for frem, af danske, som lå i hold for dem. Den samme år, den første dag i maj, da slog Niels Ebbesen…. Skanderborg, som tyske havde, der slog han mange ihjel af dem. Siden kom der mange tyske Allesjælesdag på ham og slog ham der ihjel med flere duelige danske karle. Så finder jeg i en krønike, men jeg finder i en anden krønike, at mange mene, at det er ret sandingen, at han gik pilgrimsgang til hellige steder på det sidste for sine synders afløsning, og døde så i Rostock, og blev der jordet i Skt. Gerds kirke uden for staden. Der har og mange danske mænd læst hans navn siddende på den sten, som ligger der på hans grav. Fordi må alle tro, at det er mere sandingen.

 

Fra Christiern Pedersens i 1515 påbegyndte, men uafsluttede,  fortsættelse til Saxo Den Danske Krønicke fra Saxonis tid indtil kong Christiern d. Første, trykt i Christiern Pedersens  Danske Skrifter v. C. J. Brandt V 458f. Læs mere om Christien Pedersen >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg