Christiern Pedersen: Efterskrift til den danske oversættelse af Karl Magnus Krønike - ret dansk som menigmand og de unge kan forstå (1534)

Dansken i hende [i krøniken] er nu meget bedre og lettere til at læse og forstå, end hun var før. Fordi at hun er nu ret stavet og mange steder meget rettet og forbedret fra det første i bogen og til det sidste med svært arbejde af M. Christiern Pedersen, som før var kannik i Lund, som alle kunne nu selv se og mærke som hende kunne læse og forstå og særdeles de, som have nogle af de gamle kejser Karls krøniker, som før var prentede i København ved 25 år siden i hvilke, der står mange gamle danske, svenske og norske ord, som ikke mange danske nu ret kunne forstå. Ikke var samme krøniker heller ret stavede eller prentede, som det sig burde. Thi at mange af ordene og deslige bogstaverne var meget vrangelige og urettelige til hobe satte, så at det som skulle stå for det stod bag og stod bag som for skulle stå med rette. Thi gjordes det storlige behov og var det og meget godt og nytteligt at samme krønike blev nu ret bogstavet og prentet på ny for den menige mands bedste skyld og særligt for unge folks skyld - piger og drenge som gerne ville lære at læse og skrive ret dansk og stave hende rettelig og tilbørlig som hende bør at staves og skrives.

 

Af Christiern Pedersens danske oversættelse af Karl Magnus Krønike, 1534. Læs mere om Christien Pedersen >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg