Rigsrådets indstilling vedr. prins Christians opdragelse og de indfødtes naturlige omsorg for fædrelandet (1650)

[Prinsens opdragelse bør overlades til indfødte idet] vores kære fædernelands allerstørste magt derpå er liggende, at de, som udi vores fædernelands velfærd er mest interesserde, som er de udi landet fødte er, bliver brugt til hans førstl. nådes education.

 

C. Rise Hansen (udg.): Aktstykker og oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes historie i Fredrik III´s tid I, Kbh. 1959, s. 364f.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg