Gunde Rosenkrantz: Om det danske folks pligter over for fædrelandet (1657)

I redelige danske patrioter [...] I gode danske folk [...] Naturen haver det således maget, at vi skulle høre hinanden til [...] Fædernelandet haver mange velgerninger i sig, og man er det større tjeneste skyldig end sine forældre. [...] Denne uforskammede fjende [svenskerne] skal lære, at intet er vanskeligere end at nedlægge de danske, når de ere bevæbnede.

 

Af En Patriotis trohiertige Erindring til sit Fædernelands tro Indbyggere om de rette oc fornødne Aarsager ... hvorfor vi samptligen med eens sind og tilfellis Vaaben bør af yderste Formue at sette os imod de offentlige Rigers og Freds Forstyrrere, trykt 1657 og også udsendt i udgaver på latin og tysk. Genoptr. hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg