Jacob Andersen Scheffer: Vise om sejren ved Nyborg 1659 - de danskes mandige sejr (1660)

Landet, som svensken har taget forsigtig,
ja det må siges – med bedrageri,
haver de danske nu vundet oprigtig,
og det kan siges med mandighed fri.

 

Af Kommer, I Cimbriske Helte, med Ære, 1660, efter P. Rasmussen og R. Nyerup (udg) Udvalg af Danske Viser fra midten af det 16de Aarhundrede til henimod Midten af det 18de, I Kbh. 1821 s.81. Genoptr. hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg