Gengivelse af middelalderfolkevisen Ridder Stigs fald (omkr. 1580)

[Ifølge Karen Brahe:]

1: Kongen han taler til ridder Stig:
"Og du skal føre mit banner i strid"
Men ridder Stig han må sig ej.

2: "Jeg er så liden en ufrist mand,
jeg kan ikke føre eders banner af land"

3: "Alt så liden som du est,
du skal føre mit banner alt som bedst"

4: "Skal jeg føre eders banner i strid,
I lade min [fane] skære udaf ny!

5: Lader skære mig fanen både gul og blå og rød,
der skal så mange inden hende dø."

6: De red igennem de fremmede lande,
men aldrig kom banner af ridder Stigs hånd.

7: Der fløj pile så tykke som hø
igennem ridder Stigs ærme rød.

8: Der fløj pile som brændende brand
igennem ridder Stigs hvide hand.

9: Kongen han taler til ridder Stig:
"Du kast mit banner og red dit liv."

10: "Jeg ville ikke, at min fæstemø skulle spørge til by,
at jeg skulle fra kongens banner fly.

11: Jeg ville ikke, at min fæstemø skulle spørge til land,
jeg skulle kaste kongens banner af hand."

12: Dannerkongen han råber ud af stor nød:
"Ridder Stig ligger slagen under banner død!"

13: Så herlig vandt dannerkongen den strid,
men ridder Stig misted sit unge liv.

14: Han slog op med hviden hånd:
"De danske mænd har vundet det land.

15: Så gladelig ville jeg nu til Danmark fare,
havde jeg nu ridder Stig udi denne skare."

16: Kongen han kom nu fra leding hjem,
hans søster hun går ham ud igen.

17: "Vær velkommen, min broder fra leding hjem,
hvor har dig lidt med dine velbyrdige mænd?"

18: "Så vel da er mig gangen i hånd,
men slagen er din fæstemand."

19: Jomfruen slog hendes hænder tilsammen,
det alle hendes guldringe sprunge over skammel.

20: "Min kære søster, du lad ikke så!
hin rige hr. Karl skal du nu have!"

21: Det mælte den jomfru, hun svared for sig:
"Ret aldrig fanger han vold over mig.

22: Vel må du kalde ham Karl hin rige,
men aldrig bliver han ridder Stigs lige.

23: Han skal aldrig sove i min hvide arm,
jeg bærer for ridder Stig daglig harm.

24: Han sove skal aldrig hos min hvide side,
for ridder Stig vil jeg bære daglig kvide."
En ridder Stig han må sig ej.

DgF 117a

1: må sig ej: er ilde stedt, skal have en ulykkelig skæbne
ridder Stig: muligvis identisk med Stig Hvide, der faldt i slaget ved Viborg 1151 under Valdemar den Stores kampe mod Knud Magnussen. Stig Hvide var gift med kongens søster, Margrethe. Anden tolkning – ridderen "Riber-Ulv", der omtales som bannerfører på Grate hede af Saxo og Knytlinga-saga.
2: ufrist: uerfaren
5: gul og blå og rød: de kongelige våbenfarver omkr. 1400
inden: under. Hentydning til fanebærerens udsatte stilling.
16: leding: krigstog
går…igen: går imøde
17: hvor har dig lidt…: hvordan er det gået dig…?
18: er mig gangen i hånd: går det mig
19: det alle: så at alle
skammel: bænk
20: lad ikke så: tag ikke sådan på vej
hin rige hr. Karl: muligvis forveksling med Sveriges kong Karl Sverkersøn, som Stig Hvides datter ægtede.
21: vold: magt, rådighed
23: harm: sorg


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg