Anders Sørensen Vedel: Fra den danske Saxo-oversættelse (1575)

[Vedels fortale: Tak til sin støtte Peder Oxe for at have vist] sin kærlighed til sit kære fæderneland, at vi danske kunne få at læse, det som udlændigske have nu læst udi mange år, om de gamle danske mænds ærlige manddommelige gerninger.

[...]

[Fra Vedels register:]

Danske mænds sæder [...]

Danske jomfruers tugtighed [...]

Danske mænds mod [...]

Danske mænd holde ord og ære [...]

Danske fly ikke gerne [...]

Danske mænds trohjertighed [...]

 

Af Den Danske Krønicke som Saxo Grammaticus screff, halfffierde hundrede Aar forleden: nu først aff Latinen udsæt, flittelige offuerseet oc forbedret, aff Anders Søffrinssøn Vedel. Kbh. 1575. Genoptr. hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff. Læs mere om Anders Sørensen Vedel >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg