Anders Sørensen Vedel: Fortale til Folkevisebogen - de gamle dyder, det herlige danske sprog og de elskede konger (1591)

[Folkeviserne vidner om] adskillige dyder, hjertelag, sind, tale, mod, krigsbrug, våben, hussæd, klædedragt, spisning, giftermål, optugtelse, begravelse og andet og mere [...]

Dersom ingen anden årsag var til at læse disse gamle poetiske digte, var denne ene noksom: for sprogets skyld, det er, for de herlige gamle, danske gloser og ord, for hin skønne sprog og runde tale og for den artige komposits og digt i sig selv [...] Vil nogen det forsøge, han tage sig en af de nye digte, som nu omstunder gøres, og ligne med en anden af disse fordoms digte, da skal mand udi sandhed forfare, at det er ligesom dag på nat, som man plejer at sige.

Besynderlig mærkes, at de [forfædrene] har været trofaste i ord og gerning, så at det har været ikkun nej og ja med, hvad som de lovede hverandre. Skadede nogen på en anden noget, da sagde han ham det offentlig under fire øjne, fór ikke med hykleri og macchiavellisk finans som letfærdige folk nu, desværre, endogså hos os på denne dag omgås med. Undersåtterne elskede deres herre og konge, satte gods og liv op med dem, når de trængte, og kongerne derimod elskede deres undersåtter, håndhævede [beskyttede] dem imod vold og uret, og omgikkes så med hver andre i al venlighed. Dette ses almindeligt af vore historier, og Gud være lovet: her er endnu intet at klage i denne måde iblandt danske. At Danmarks indbyggere tjener og mener jo deres herre og konge på det troligste, og øvrigheden igen på sin side holder hver mand ved lov og ret over alt i riget, så ingen kan i den måde have sig at beklage til ubillighed.

 

Fra fortale til Et hundrede udvalgte Danske Viser, 1591. Læs mere om Anders Sørensen Vedel >

besynderlig: især


macchiavellisk finans: svig

satte...op: vovede

mener: er sindet overfor


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg