Anders Sørensen Vedel: Om Holger Danske og Stærk Diderik - et vidnesbyrd om et frit Danmark (1591)

Hvad denne vise om Diderik von Bern og kong Holger Danske er anrørende, er vanskeligt at dømme på – hvorledes den skikker sig på de gamle historier. Thi den mærkelige krigsfyrste Diderik von Bern døde da man skrev efter Guds byrd 527. Og Holger Danske der menes at have været kong Gøtriks [Godfred] søn, levede udi kejser Karl Magnus tid, hen ved 800 år efter Kristi fødsel. Dog om denne vidtberømte helt findes adskillige meninger og digte, som dog ikke alle komme over et med hverandre. Vore forfædre ville her med give til kende, at Danmark er et frit kongerige og aldrig haver været udi nogen fremmed herres vold eller rolig og langvarig hævd, ej heller nogen tid været statsskyldig andre fremmede fyrster, men meget mere haft magt og herredom over andre landskaber, af hvilke de have opbåren årlig skat og anden herlighed, som adskillige landskabs historier noksom udvise, og i sin tid videre skal omtales.

 

Fra Et hundrede udvalgte Danske Viser, 1591, I nr. 12. Læs mere om Anders Sørensen Vedel >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg