Anders Sørensen Vedel: Om Niels Ebbesen - en ærlig dansk helt (1591)

[…] Thi der kong Christoffer med tvende sine sønner var hendød, og riget stod kongeløst, fast udi ni samlede år, gjorde det danske indfødte ridderskab hver sit bedste, at uddrive fra sig disse skadelige fremmede gæster, som var for vel vant til at hente bytte her udaf landet ind i Holsten. Blandt andet haver denne ærlige danske helt og velbyrdige ridder, hr. Niels Ieppsøn, sat sig op imod greve Gert, der han kom ind udi Jylland, Anno Domini 1340, elleve tusinde mand stærk, og lagde sig udi Randers, så godt som midt udi landet, og lod brænde og røve allevegne omkring sig. Hr. Niels er selv i egen person dragen til ham, og der de ikke er vorden ens med hver andre om dagtingen, haver han redeligen undsagt ham, og der med overilet ham og slaget ham ihjel udi Randers, den 1. april, Anno Domini 1340. Denne grev Gert kaldtes Gerardus Caluus, det er den kullede greve, fordi han var noget flinskallet.

 

Fra Et hundrede udvalgte danske Viser, 1591. Læs mere om Anders Sørensen Vedel >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg