Peder Winstrup: af Den Danske Hornblæser - Danmark har ej behov for forøgelse eller forbedring (1644)

 

Danmark har ej behov forøgelse, forbedring,
det nøjes med sig selv, har nok i sin besværing:
det er et mægtigt rige, behøver ej tilsæt
det er af ære, herlighed over måde mæt.

 

Fra Cornicen Danicus, 1644 - samtidig oversættelse fra latin af Peder Hermansen, efter N. M. Petersen Bidrag til den danske Litteraturs Historie (2. Udg.) III, Kbh. 1868 s.337 / ligeledes i Karl. F. Hansson: Lundbiskoppen Peder Winstrup före 1658, Lund 1950 s.115f. Genoptr. hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg