J. Lauridsen Wolf: Om de danske konger og dronninger på Malmø rådhus (1654)

Siden begavede han [Frederik I] Malmø stad med mange skønne og herlige privilegier og friheder, hvori andre højlovede konger i Danmark har ham efterfulgt og byen ligeså med synderlige privilegier benådet. At Malmø i fordums dage har været og endnu er en meget skøn handelsstad er at kende og dømme om det meget skønne velbyggede rådhus, som funderet er 1546. På dette rådhus er en kostelige oversal meget vel med alle danske kongers og nogle dronningers kontrafejer omsat og meget store messingkroner beprydet. Der på denne sal holder de ved pinse dags tid deres St. Knuds gilde med stor lystighed. Ellers holdes også adelige og borgerlige bryllupper.

 

Fra Jens Lauridsens Wolfs Encomion Regni Daniæ, Det er: Danmarckes Riges Loff oc dets høyloflige Konge Riges tilhørige Provinciers, Øers, kongelige Slotters oc Festningers, Herre Sæders oc andre Præctige Bygningers Beskriffvelse. (Kbn. 1654). Genoptrykt 1977 ved Dansk-Skaansk Forening. s. 560. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg