J. Lauridsen Wolf: Om ærkebiskop Esger Juels udvælgelse af en særskilt kirke til de tyske borgere i Lund (1654)

Samme år som var hans ærkebispedømmes første år [1310], lod han breve offentlig udgå ved Marthini tid, at alle tyske som var i Lund og ikke selv havde hus og deres egne gårde, skulle altid derefter ikke søge anden kirke, end den kirke eller kapel i Kraften, som kaldes sognekapel [Sogne Kapel], hvilket i fordums dage er indviet til S. Ægedium og Blasium og skulle være deres sognekirke.

 

Fra Jens Lauridsens Wolfs Encomion Regni Daniæ, Det er: Danmarckes Riges Loff oc dets høyloflige Konge Riges tilhørige Provinciers, Øers, kongelige Slotters oc Festningers, Herre Sæders oc andre Præctige Bygningers Beskriffvelse. (Kbn. 1654). Venligst indsendt af Mads Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg