J. Lauridsen Wolf: Om svenskernes massakre på danskere i Varbjerg (1654)

Udi den syvårskrig [1563-70] mellem Danmark og Sverige da kom de svenske meget stærke og belagde [belejrede] Varbjerg med 2 regimenter, som forskansede sig rundt omkring byen og slog lejr på tre steder, hvorefter der blev skrevet ind til byen, at borgerne skulle opgive den, eller de ville storme den uden al nåde, som de derefter også gjorde i fem dage, hvor borgerne slog dem tilbage, og [de] mistede udi samme fem storme meget folk, men formedelst kundskab af en forræderisk skotte blev byen forrådt og vundet og sparedes hverken unge eller gamle blandt borgerne uden skotter. Sognepræsten huggede de hovedet af for højalteret. Så blev trommen omslagen og udråbt, at kvinder, piger eller børn skulle ikke ihjelslås, men kun borgere og danske.

 

Fra Jens Lauridsens Wolfs Encomion Regni Daniæ, Det er: Danmarckes Riges Loff oc dets høyloflige Konge Riges tilhørige Provinciers, Øers, kongelige Slotters oc Festningers, Herre Sæders oc andre Præctige Bygningers Beskriffvelse. (Kbn. 1654). Genoptrykt 1977 ved Dansk-Skaansk Forening. s. 658-59. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg