Jacob Worm: Klagedigt over slaget ved Lund (1678)

[…]

10: Marken vi holdte med fjenden så længe
indtil december den 4de så bold.
Svensken gik løs på os, monne hårdt trænge,
ret med en offentlig magt og med vold,
Gud ved om ikke forræderen dette
voldte at han på os årle monne sætte.

11: Fløjen den venstre blev straks confunderet.
Resten sig hen til Landskrone begav.
Fjenden blev dog en stor del ruineret,
som smagte vidderlig dødsens puf paf
dersom at kongen der var og lykke
omskønt forrædere sig der ville trykke.

12: Sandberg o Sandberg du står for den herre
hvor du skal lægge dit regnskab ind
for vores venstre fløj du lod besnære
der ved da blegnet så mangen en kind.
Krigsrådet dømte dig fri uden brøde
ravnen den ene vil den anden ej øde.

13: Aldrig så stor en skyld en oberst bedriver,
han jo af krigsrådet fanger pardon.
Men om soldaten bekyldet lidt bliver
ingen for ham vil give ranzon.
Bondedreng skrives ud kården at føre
som er kun vant til sin plejel at røre.

14: Misforstand, sikkerhed, dårlighed følger
efter hinanden til landet i grund
slet er forødet, min pen det ej dølger
krigsrådets øjne er falden i blund.
Ingen o ingen sin fjende foragte,
svensken han vågner vil du det betragte.

15: Stykker og faner pagaze og døde
blev på valsteden dage vel to.
Ingen gav råd op på pladsen at møde.
Ingen var kongen oprigtig og tro
at præsentere den sejr at tage
som siden svensken til sig monne snage.

16: Thi jeg er vis på at svensken han miste
flere af sine soldater end vi.
Sejren han dog til sig monne liste
thi han på felten fremstillet sig fri.
Plyndred de døde og fanged de kvæste
da dog vi burde vor fjende at gæste.

 

Af Kongens Væmodige Klagemaal, Slaget ved Lund, 1678 (JacWormS.I, 129-131)

bold: tapper

offentlig: åbenlys

forræderen: muligvis Sandberg

årle: tidlig

confunderet: bragt i uorden

vidderlig: ubehageligt

puf paf: skud

dersom: der hvor

Sandberg: generalmajor, anførte venstre flanke, der rykkede for hurtigt frem, og voldsomme rytterangreb trængte den efterfølgende på flugt. Sandberg flygtede som en af de sidste. Blev af krigsrådet (modsat Worms påstand) efterfølgende hårdt dømt. Dommen mildnedes dog af kongen.

den herre: kongen

lægge…ind: aflægge

oberst: muligvis oberst Cicignon, der efterfølgende fradømtes sin kommando

ranzon: løsepenge, bestikkelse

sikkerhed: letsindighed

slet: helt

stykker: kanoner

pagaze: bagage

præsentere: tilbyde

thi…fri: havde frit løb


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg