Pastor Dyssel: Forsøg til en indenlandsrejse - Om det danske sprog i Sønderjylland (1763)

Der kan intet tænkes så unaturlig, og for en dansk så anstødelig, end det herredom, som det tyske sprog har fået i en virkelig dansk provins, hvor hele almuen næppe forstår en tysk periode i sammenhæng. Ved de domstole, hvor endnu den gode kong Valdemars Jyske Lov skulle gælde, der ageres alle sager på tysk. Min Herre forestiller sig lettelig den urimelighed: at otte danske bønder som stokkemænd skal anhøre, hvad to tyske rabulister mundhugges om på tinget. Hvor sørgelig ville det være for Dem eller mig, min Herre! at anhøre vor sag ageret og pådømt i det russiske sprog. Forestil Dem engang, jeg beder Dem, nysgerrighed og tåbelighed afmalet i mine tilhøreres ansigter, når jeg fra prædikestolen må læse en tysk forordning, plakat eller ordre, hvis stylus curiæ i sine opskruede og lange meninger er mig selv så uforståelig, at jeg i forvejen må oversætte et kort indhold deraf på dansk, og efter at originalen er oplæst, sige min menighed i vort moders mål, hvad det er.

 

Her efter Gudmund Schütte: Sønderjylland Kalder. Mænd og deres Gærning. 3. udg. København 1943. Venligst indsendt til Skræp af Mads Kierkegaard.

periode: forbindelse af over- og underordnede sætninger, sætningskæde

rabulist: lovtrækker

Stylus curiæ: kancelli-stil


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg