F. C. Eilschov, C. F. Wadskiær, J. Schelderup Sneedorff: Om det danske sprogs brug (1746)

Eftersom vi stå i en besynderlig sammenhæng med vores fæderneland, og følgelig er vore landsmænd i en højere grad forbundne end andre, da er deres merite desto større og prisværdigere, som i deres moders sprog og til deres fædernelands nytte søge at befordre nyttige og fornuftige videnskaber, at ikke de så kaldede lærde eller studerede ved kyndighed i fremmede sprog skulle have monopolium på videnskaber, og alene have adgang til at lære noget godt og retskaffen.

 

Fra fortale i Philosophiske, Historiske og Oeconomiske Skrifter etc. 1 hæfte, 1746, s. 5f. Genoptr. hos Ole Feldbæk "Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet" i DIH I s.111ff.

merite: fortjenstfuld handling


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg