Jacob Langebek: Om sit virke for fædrelandet (1742)

[Mine hidtidige studier i] mit fædrenelands historie, sprog og antikviteter [har været] til mit kære fædrenelands ære og anseelse [idet] enhver af landets børn er pligtig til, hvori han kan og såvidt ham mulig er, endog uden tak og belønning, at tjene og ære sit fædreneland [og kongen] der ikke alleneste elsker sin Gud og i alle ting søger hans æres udbredelse, men endogså elsker sit folk [og] elsker og ærer det tungemål, som Gud har forundt disse rigers indbyggere.

 

Efter Holger Fr. Rørdam Breve fra Jacob Langebek, 1895 s.4-7. Genoptr. hos Ole Feldbæk "Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet" i DIH I s.111ff. Læs mere om Jakob Langebek >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg