Grev Holstein-Ledreborg: Fra gengivelsen af middelalderfolkevisen Iver Axelsøn Thott (omkr. 1700)


1: Hr. Iver han vil til Sverige,
og kong Karls datter at fæste.
De er så mange, der siger af,
Det bliver ikke for hans bedste.
Hr. Iver bryder den stærke bølge for Gotland

[…]

13: Længe stod hr. Iver Axelsøn,
og tænkte han ved sig:
"Driver jeg kong Christian af Danmark ud,
hvor vil det gå for mig."

14: Det svared hr. Karl Knudsen,
som længe havde siddet vel tøs:
"Såmænd, hr. Iver Axelsøn
I haver vel modet i bryst.

15: Hr. Iver, I er så rask en helt,
I holder vel Gotlands skær,
jeg giver eder borge udi Finland tre,
I kan eder rigelig nær´

16: Biskop Thue, den bondesøn,
og kongen af Tysklands blod,
I vider, at alle de danske mænd
De blive aldrig ædelig god.

[…]

36: Hr. Iver han sidder på Stokholm,
sit store bryllup at holde,
han holder så længe med danerkonge kiv,
det kosted hans borge så bolde.

[…]

DgF 163


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg