Jens Schielderup Sneedorff: Om fædrelandet (1757)

Intet er farligere for den borgerlige dyd og for regeringen selv end dersom man tror efter det almindelige ordsprog: at fædernelandet er der, hvor man lever bedst […] Man kan ikke skille sig fra fædernelandet uden at skilles fra regenten, og når man er letsindig mod det første, hvad kærlighed kan man da have mod den sidste?

 

Fra Om den Borgerlige Regiering, 1757 s.381. Genoptr. hos Ole Feldbæk "Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet" i DIH I s.111ff. Læs mere om Jens Schielderup Sneedorff >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg