Ambrosius Stub: Hyldestdigt ved kronprins Christian d. 7.s fødsel - Herop vor glædskabs danske flag! (1749)For Kronprinsen.
Herop vor glædskabs danske flag!
Så fyr, du Thaarsing skude!
Du gamle, bær en krans!
Du unge, spring, du unge, spring, du unge,
spring en dans.
Vort håb har set sin klare dag,
nu er vor længsel ude;
vor bøn kom kronet hjem,
vor kronprins kom, vor kronprins kom, vor 
kronprins kom her frem.

O prins, vor Nordens stjerne!
Vi ser dit skin så gerne.
Bliv fædre lig
og strålerig
på højheds firmament!
Glæd dit folk,
bliv dets tolk,
dets børnebørns regent.

Kongen.
En skål vil vi sjunge,
der klinger så vel
for gamle og unge,
for herre og træl:
vor konge regere
mangfoldige år,
hans afkom florere,
til Danmark forgår.

Dronningen.
Er end ingen engledrik tilstede,
har end ingen af os englemål,
vor frydeskål
skal bete vor glæde,
der ej ret kan kvæde
ved vor Dagmars skål.
Lev, lev, o livsaligste Louise!
Som hver stand bør prise,
og sin pligt bevise
for vor konges søn
Lev, lev, se ham blive stor og skøn!

Enkedronningen.
Himlen klare daglig op
for monarkens moder,
som på Zions bjergetop
smager trøstens floder!
Danske scepters varighed
er, hvad hun her glædes ved;
himmel! gør den glæde stor
med det lille kongenor!Til vor nuværende konge da han var Kronprintz, her efter H. Fonsmark (udg.) Ambrosius Stub, Samlede Digte. Kbh. 1961 s.90f.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg