Ambrosius Stub: Brev til kammerherre von Holstein - Sit fædreland til nytte (1756)


De viser, som man ser, enhver et nådigt øje;
De letter, når De kan, enhver sin tunge møje.
Forund, o store mand! min ringhed denne fryd,
at øret åbnes her for vanhelds ynksom lyd.

[...]

Blev tit vel oplært glut sin slægt en ærestøtte,
sit køn, sin stand til sir, sit fædreland til nytte;
så hjælp, retskafne mand! Min flid til slid og sold!
Gud være selv igen min hjælpers løn og skjold!

 


Af Brev til Høyvelbaarne Hr. Cammerherre og Stiftbefalingsmand v. Holstein, dat. 5. juni 1756. Her efter H. Fonsmark (udg.) Ambrosius Stub, Samlede Digte. Kbh. 1961 s.122f.

glut: barn

sir: pryd


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg