Ambrosius Stub: Digt til oberstløjtnant Leth - En skål for Danmarks ægte sønner (omkr. 1757)


Skal skålen tømmes ret
for Danmarks ægte sønner,
hvis dyd monarken lønner,
så rimes her jo net
med oberstløjtnant Leth!
Han triner vist og lige
på ærens lovlig stige,
hans opgang, som man ved,
har ej trykt andre ned.
Han ønsker kun at være
sit fædreland til ære;
O, bliv da ønskemæt,
hr. oberstløjtnant Leth.


Til Obr. Leut. Leth. Her efter H. Fonsmark (udg.) Ambrosius Stub, Samlede Digte. Kbh. 1961 s.124f.

Mathias Leth: Dansk officer (1704-83). Adlet 1757

< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg