Peter Frederik Suhm: Opfordring til kongen (1772)

Af Gud og dit folk har du enevoldsmagten; du er også Gud og det regnskab skyldig, hvorledes du bruger den. En forfærdelig magt, enevolds magt! Jo større magt, jo større pligter. Sæt selv skranker for denne magt, ved at erkende Gud over dig, ved at tilse dit folks bedste, ved at udvælge værdige mænd, og du har den værdigste i din broder, ved ej at dømme og afsætte nogen uden efter lovene, ved at ophøje mest dine egne undersåtter. Lad os igen i dine befalinger høre vort eget kære sprog, du er jo dansk, og jeg ved at du kan dansk; lad det fremmede sprog være et kendemærke på den nedrige forræder, som var for doven til at lære vort sprog, for spotsk over os, til at nedlade sig så vidt.

 

Af pjecen Til Kongen. Af Friderich Suhm, januar 1772 s.4f. Genoptr. hos Ole Feldbæk "Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet" i DIH I s.111ff. Læs mere om Peter Frederik Suhm >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg