Peter Frederik Suhm: Opmuntring til de danske og norske (1772)

Stort er det vel, at vor skam er afstrøget, stort, at vort sprog igen holdes i ære, stort, at fremmede ej mere regere os. […] [Om nogen søger at vælte det nye styre:] I brave danske og norske, anse ham for det han er, en forræder nemlig. Ja jeg besværger eder I fromme danske, I kække nordmænd, ved eders fæderneland, ved eders ære, ved eders pligt, ved eders bedste, at I på ny, så at sige, igen oprette pagten med kongen, med det kongelige hus, med fædernelandet.

 

Fra Opmuntring til de Danske og Norske, i Samlinger, udgivne af Peder Friderich Suhm, I:3. April 1772 s.235-36. Genoptr. hos Ole Feldbæk "Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet" i DIH I s.111ff. Læs mere om Peter Frederik Suhm >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg