Frederik d. 7.s svar 21. marts (1848)

Det glæder mig, at vore anskuelser stemmer så ganske overens, thi det, De ønsker, mine herrer, er alt i morges udført, da det gamle ministerium er opløst og eksisterer ej mere.

Hvad Slesvigs uadskillelighed med Danmark angår, da har jeg alt truffet de fornødne foranstaltninger, og når det danske folk kun vil have tillid til den danske konge og stå ham bi i liv og død, så vil jeg også stå det bi som dets tro leder. – Gud være med eder alle.

 

Fra Kilder til Danmarks historie efter 1660, III, 1970.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg