Peter Chr. Koch: Om embedssprog og de liberale (1838)

Snart har man kaldt mig urostifter og oprørsmand, fordi jeg for mig og mine landsmænd forlanger den ret, som alle andre skikkelige folk her i verden har, nemlig at vore embedsmænd skal tale til os i landets sprog, enten de så mundtlig eller skriftlig har med os at gøre. Snart har man kaldt mig servil og absolutist, fordi jeg trak mig tilbage fra de liberale. Men dels kan disse foretagender meget godt undvære min understøttelse, dels kan man ikke fortænke mig i, at jeg ikke har stor lyst til at blande mig med dem, der behandler mig som en landsforræder, fordi jeg taler mine forkuede landsmænds sag. Vi ved alle meget godt, hvorledes vi skal bedømme de nordamerikaneres liberalisme, der straffer som landets fjender enhver, der vover at foreslå de stakkels negerslavers frigivelse. Derfor tvivler jeg heller ikke noget øjeblik på, hvo der i deres øjne, der står uden for vor kampplads, vil blive anset for mest liberal, enten mine modstandere, som nægter folket dets naturlige rettigheder, ene og alene fordi det er ringe, vanmægtige folk, – eller jeg, der for at forsvare disse går i kamp mod dem, der både har magten og anseelsen her i landet.

 

Første nummer af Dannevirke, 1838. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg