H. C. Ørsted: Betragtninger over den danske karakter (1843)

Man sammenligner med rette vort folks karakter med vort lands. Vi omgives af en natur, hvori ingen af de store kræfter fremtræder med nogen særdeles overvægt. Selv det hav, som omskyller vore kyster, er kun på den mindst befolkede strækning særdeles voldsomt i sine bevægelser. Vulkaner truer os ikke, jordskælv kender vi kun i de allersvageste grader, oversvømmelser hjemsøger kun en liden strækning af landet.

Men har det ikke himmelhøje fjelde og mægtige floder, så bølger dets overflade med yndige bakker, oplives af klare søer, bekranses af løvrige skove og beklædes med det herligste grønt. Det ombæltende hav, som snart med spejlblank flade gengiver himmelens blå, snart kruset af vinden fører skibene hurtigt til eller fra, snart oprørt af storme tager et truende udtryk – det giver en rig afveksling.

Er dette ikke den venlige, rolige og dog virksomme ligevægts karakter? Jeg ved vel, at det synes mange, at heri er ikke karakter nok. En vild fjeldegn ville i deres øjne have mere karakter, men de synes mig her at forveksle det fremstikkende med det karakteristiske. Jo mere ensidigt det ejendommelige i en ting er, desto lettere opfatter man det, desto mere vænner man sig til det, hvis man lever deri og savner det, hvor det mangler. Men tør man vel frakende den større mangfoldighed en lige så fuldkommen enhed, blot fordi den ikke så hurtigt opdages?

Vi dvæler med rette ved et mægtigt vandfald og føler naturens storhed deri. Men skulle det ikke være en mangel i vor egen opfattelse, når vi ikke gennemtrænges af følelse for det naturliv, som åbenbarer sig i en rig og mangfoldig frugtbarhed?

Føl, du danske mand, hvad du har i dit lands natur. Så vil du lige så lidt finde den karakterløs som fattig! Men lad ikke denne påskønnelse forføre dig til at lukke øjet for fremmed naturskønhed, så viser du dig først som en værdig dansk!

Man er enig om at betragte beskedenhed, besindighed, godmodighed og munterhed som danske nationalegenskaber – og dette stemmer godt med til naturkarakter. Men man må ikke drive sammenligningen for vidt og glemme, hvad den fri ånd formår. Ethvert lands naturkarakter er indskrænket indenfor snævre grænser. Fjeldlandet kan ikke få kornlandets venlige frugtbarhed, eller kornlandet opnå fjeldets vilde majestæt. Palmelandet kan ikke nære bøgen; kystlandet kan ikke have det indre fastlands stadige vejr, og dette har på sin side ikke den betryggelse mod de yderste kulde- og hedegrader, som hint er så lykkeligt at nyde.

Folkets evner er derimod ikke bundet til så snævre grænser. I de forskelligste lande har menneskeslægten blomstret, og menneskestorhed har ikke været indskrænket til nogle få begunstigede klimaer. Når man taler om nationalkarakterer, synes man altfor meget at glemme, at dét, som alle mennesker har fælles, har usigelig meget større betydning og vigtighed end de nationale forskelligheder.

Ofte tales der således om nationalkaraktererne, at man skulle tro, at et helt folks væsen var udtømt i et eller andet karaktertræk. Man kan ikke let tænke sig en større letsindighed end den, hvormed der ofte er blevet talt om de franskes letsindighed. Det er som om den franske ikke var andet end letsindighed.

Den beskedenhed, fredsommelighed og godmodighed, hvorfor man roser den danske nationalkarakter, beror uden tvivl på en vis ligevægt og ro. Denne kan udarte til ubevægelighed, uvirksomhed og sløvhed, og følgelig kan den ytre sig lige så foragteligt og uelskværdigt som hæderligt og elskværdigt.

Den danske karakter skyr det ensidige. Mange har derfor ment, at vor karakter ikke skulle være bestemt nok, men de forveksler ensidighed med karakter. [...] Den danskes sky for det ensidige er naturligvis tillige en sky for det yderlige og for det kunstlede, som altid fjerner sig fra naturens ligevægt.

 

Af Ørsteds artikel Betragtninger over den danske Character i Dansk Ugeskrilt, 1843, nr. 85. Genoptr. DIH Kildebind s. 145.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg