Alfred Hage: Danmarks usikre fremtid (1864)

[Danmark vil] lidt efter lidt blive fortæret af tyskheden, af en tyskhed der desværre allerede er alt for meget udbredt over hele Danmark, en tyskhed, som svækker os og tager marv og ben fra os, og som er grunden til hele den forfærdelige tilstand, hvori vi befinder os.

 

Efter Niels Finn Christiansen "Folkets danskhed 1964-1920" IN F. Lundgreen-Nielsen (red.) På sporet af dansk identitet s.154


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg