Mærsk Mc-Kinney Møller: Om sit og faderens arbejde med den danske olie (1972)

Min fader besluttede at tage denne opgave af rent nationale grunde. […] At sigtet her som i øvrigt vil være at gøre gavn og efter evne at gøre Danmark større. […]

Det er mit håb og vort håb, at det resultat, der er opnået efter mange års indsats, vil blive til gavn for det danske samfund, og at det arbejde, der fortsætter, og som vil indebære meget betydelige investeringer, må lykkes, således at vort samfund på langt sigt vil blive i det mindste delvis selvforsynende, hvad angår dagens vigtigste energikilde.

 

Mærsk Mc-Kinney Møller december 1971 og ved starten på Danmarks første olieproduktion, sagt ved olieraffinaderiet i Stigsnæs ved landingen af den første danske olie den 1. august 1972. Her efter Kenneth Andersen og Jon Bloch Skipper: Den der har evnen. Guldkorn fra A.P. Møller og Mærsk Mc-Kinney Møller, Viborg 2004 s. 75, 101. Venligst indsendt af Peter Lindskov .


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg