Ælnoth: Om Harald Hen (omkr. 1122)

Så fik Harald [...] ved folkets [gens] enige valg tildelt kongemagten. [...] Derfor har også danerne lige til i dag af de valgte eller udpegede konger forlangt de af Harald stadfæstede love efterlevet.

 

Overs. E. Albrechtsen Ælnoths krønike, Viborg 1984 s.39f. - jvf. M. Cl. Gertz Vitae sanctorum Danaorum, Kbh. 1908-12, s.90. Venligst indsendt af Adam Wagner.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg