Sven Aggesen: Om kong Skjold (1180´erne)

Så skal da vor tale nu begynde med at genskabe billedet af ham, hvem vore forfædres old først har overgivet til evig ihukommelse. Skjold var, efter hvad jeg har bragt i erfaring, den første, der styrede danerne.

 

Overs. M. Cl. Gertz, Sven Aggesøns Historiske Skrifter 1916/1967 - s.35. Den restituerede latinske tekst kan findes i: M.CL. Gertz (udg.): Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi. Vol. 1. København 1970. Venligst indsendt af Adam Wagner. Læs mere om Sven Aggesen >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg