Sven Aggesen: Om Tyra Danebod (1180´erne)

Da nu kejseren havde erfaret dette, blussede groft begær op i hans hovmodige sind, så at han gjorde et forsøg på at sætte riget i fare for at plettes af vanære; han prøvede nemlig på at hilde den ovenfor omtalte dronnings kyskhed i sine forlokkelsers garn. [...]

Imidlertid udsendte dronningen den kundgørelse over hele kongeriget, at alt folket fra riget i dets helhed [totius regni universus populus] skulle være stævnet sammen, og de skulle forsamle sig på een plet i nærheden af Slesvig, for at alle de, der havde hjemsted i riget [ipsi omnes, quorum in regno essent domicilia], selv med egne hænder kunne stræbe at arbejde på, at der i største skynding kunne blive bygget et fast forsvarsværk.

Således opførte hun da først af alle hint såre herlige værk, som i senere tider altid har ydet de ligesom ved et hegn omgærdede daner [Dani]det sikreste værn mod tyskernes raseri [teotonica rabies] [...] og således gjorde en kvindes snedighed den tyske opblæsthed [Teotonica turgiditas] til spot. Men da så [...] det snildt anlagte værks bygning var fuldendt [...], gav de det såre herlige værk navn og kaldte det Danavirke [Danavyrki], fordi det var blevet udført og fuldendt ved danernes sved [Danorum sudor]; og dronningen ved hvis fremragende snildhed danernes frihed [libertas Danorum] er bleven vunden for alle tider, kaldte de, åbenbart ikke ufortjent, men fuldt ud med rette, "Tyre, Danmarks Pryd".

 

Overs. M. Cl. Gertz, Sven Aggesøns Historiske Skrifter 1916/1967 - s.48, 51ff. Den restituerede latinske tekst kan findes i: M.CL. Gertz (udg.): Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi. Vol. 1. København 1970. Venligst indsendt af Adam Wagner. Læs mere om Sven Aggesen >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg