Sven Aggesen: Om danernes frihed (1180´erne)

[Tyre:] "Og for nu at slutte med et kort fyndord så vil jeg øjeblikkelig frigøre danerne [Dani] for skattepligtens trældomsåg [a tributarie seruitutis iugo], idet jeg aldeles ikke vil vise eder [tyske udsendinge] nogen underkastelsens ærbødighed" [...] hun havde anset det for bedre at frikøbe hele riget [regnum] for trældom ved nogle få menneskers død end at trælle sig til døde for udlændinge [quam extraneis ad interstinctionem famulari].

 

Overs. M. Cl. Gertz, Sven Aggesøns Historiske Skrifter 1916/1967 - s.116. Den restituerede latinske tekst kan findes i: M.CL. Gertz (udg.): Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi. Vol. 1. København 1970. Venligst indsendt af Adam Wagner. Læs mere om Sven Aggesen >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg