Sven Aggesen: Om danerne og valget af deres konge (1180´erne)

Dog bør jeg ikke lade det uomtalt, at hos vore forfædre herskede fra gamle dage denne skik, at hele danernes vrimmel [Danorum universa turba] strømmede sammen på Isøre for at sætte deres konger på tronen; Hensigten dermed var, at kongernes udnævnelse skulle stråle i glans just ved, at den skete med alles samtykke.

 

Overs. M. Cl. Gertz, Sven Aggesøns Historiske Skrifter 1916/1967 - s.124. Den restituerede latinske tekst kan findes i: M.CL. Gertz (udg.): Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi. Vol. 1. København 1970. Venligst indsendt af Adam Wagner. Læs mere om Sven Aggesen >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg